openingstijden Ma - Vr 08:30 - 17:30

Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke cookies wij op onze website gebruiken.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy- en cookieverklaring dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon: 085-1301833, per e-mail: info@siderian.com, of per post: Spacelab 43, 3824 MR, Amersfoort.

Persoonsgegevens en verwerking

Siderian vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt Siderian uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: uw naam, geboortedatum of telefoonnummer.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoeliger kunnen zijn dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, strafrechtelijke gegevens of politieke voorkeur.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen – zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens – zijn verwerkingen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Siderian gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft gegeven. Hieronder staan de soorten doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres achter te laten. U geeft hiermee toestemming voor het ontvangen van e-mails van ons. Na aanmelding ontvangt u van ons regelmatig een e-mail met informatie over onze nieuwste diensten, tools en laatste ontwikkelingen op het gebied van Data Management, BPM en BI. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich altijd weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact via e-mail of per post

U kunt ons per e-mail of per post een vraag stellen. De gegevens die u ons stuurt gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals voor het toesturen van brochures, bij het inschrijven voor evenementen of het volgen van een training. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om onze dienst aan u te kunnen verlenen.

Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van u worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan u kunnen verlenen of niet optimaal aan u kunnen verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten. Deze staan hieronder genoemd. U kunt ons verzoeken om uw rechten uit te laten voeren per e-mail of per post. Siderian kan uw verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of indien het uitvoeren van uw verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag. Uw rechten zijn:

  • Recht om uw persoonsgegevens in te zien;
  • Recht om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze fouten bevatten;
  • Recht om op te vragen wat wij met uw persoonsgegevens doen;
  • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden);
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met u op voordat we overgaan tot uw verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen.

Indien u een kopie van uw identiteitsbewijs moet toesturen, maakt u dan de volgende gegevens zwart: uw pasfoto, uw MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar uiterlijk binnen vier weken.

Doorgifte en verkrijging

Wij geven of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is op grond van de wet.

De bedrijven waarvan het noodzakelijk kan zijn om gegevens aan te verstrekken zijn onder andere zakenpartners voor de uitvoering van diensten en evenementorganisaties.

Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat Siderian hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

Beveiliging

Siderian neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een https-certificaat zodat het dataverkeer via de website versleuteld is etc.

Klachten

Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook heeft u op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Mochten, ondanks inspanning ter voorkoming hiervan door Siderian, uw persoonsgegevens kwijtraken, onrechtmatig worden verwerkt, etc. waardoor u mogelijk enige schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor elke schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van Siderian.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Siderian maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparatuur zoals uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen of uitgelezen.

De eerste keer dat u onze website bezoekt verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. U kunt aangeven welke cookies u van ons toestaat. Als u onze website blijft gebruiken dan gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen onze cookies.

In- en uitschakelen van cookies Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Zoals voor het zoeken van informatie op onze website.

Google Analytics

Daarnaast verzamelen wij anonieme gegevens via Google Analytics. Dit geeft ons informatie over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op onze website bekijken. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is ons gerechtvaardigd belang. De informatie wordt met uw IP-adres verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics leest u in het privacy beleid van Google.

Social media

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gedeeld op onder meer de volgende social media: Twitter en LinkedIn. Wij verwijzen u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze social media om te lezen hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Deze voorwaarden kunnen sterk afwijken van de privacy- en cookieverklaring van Siderian.

Bewaartermijnen en verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na afloop hiervan verlopen de cookies automatisch. U kunt voor het verlopen van deze datum cookies ook zelf verwijderen. Meer informatie vindt u in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen

Siderian kan haar privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen.

Geschillen

Op deze privacy- en cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze privacy- en cookieverklaring zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt dit geschil voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een gedeelte van deze privacy- en cookieverklaring wordt vernietigd, dan blijft de rest van deze privacy- en cookieverklaring geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling. De privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2020.

Keuzehulp

Welke uitdagingen ervaar je met je bedrijf?

"Binnen onze organisatie worden processen/activiteiten uitgevoerd waarbij meerdere applicaties en personen bij betrokken zijn. Hierbij worden gegevens uitgewisseld en hebben diverse collega’s een stukje verantwoordelijkheid over het proces."

Zeker!
Ongeveer, we maken gebruik van diverse applicaties die ieder hun doel hebben, ook worden gegevens uitgewisseld met collega's die het proces verder oppakken en uitvoeren.
Nee, wij gebruiken één applicatie per proces/activiteit, waarbij er vaak één iemand het volledige proces uitvoert.

"Over onze hele organisatie heen worden beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn voor >90% gebaseerd op kwalitatieve, recente informatie. Deze informatie is afkomstig uit onder andere activiteiten die ik samen met mijn collega's uitvoer én informatie omtrent onze klanten."

Nee, beslissingen worden genomen op basis van gevoel en wat er wordt 'gezien' in de organisatie.
Geen idee, ik houd me daar (nog) niet mee bezig.
Zeker! Sturingsinformatie is volledig gebaseerd op wat er écht gebeurd en is visueel inzichtelijk voor ons

"Bij het uitvoeren van processen maken we gebruik van diverse applicaties, waarbij we in sommige gevallen 'dezelfde' gegevens nogmaals moeten invullen in een andere applicatie. Hierbij komen foutjes en/of dubbelingen wel eens voor."

Ja, sommige applicaties vereisen dezelfde informatie als anderen, hierdoor moeten we soms dezelfde gegevens invullen in diverse applicaties.
Ja, dit heeft al diverse keren tot fouten geleid (een naam die in de ene applicatie wel goed staat, in de andere met een letter te veel).
Nee, we werken niet met meerdere applicaties die dezelfde informatie vereisen, dus fouten worden ook niet gemaakt in de invoer.
Volgende vraag

Privacyverklaring | Disclaimer

© Copyright 2024 Siderian B.V. - Website door Company Fuel