openingstijden Ma - Vr 08:30 - 17:30

Siderian Performance Management bij Woonbron

De resultaten:

Siderian icon

Een optimaal geluidsoverlastproces

Siderian icon

Volledige digitalisering: uitvoeren en analyseren in Siderian Cloud

Siderian icon

Veel sturings- en analysemogelijkheden

Siderian icon

Een uniforme wekrwijze: minimalisering van het aantal fouten

Siderian icon

Veel flexibiliteit met één takenoverzicht

Woonbron

Sheila Bains-Fuchs – Adviseur verbetermanagement

“De voordelen van de digitalisering omtrent het geluidsoverlastproces werden snel duidelijk na een inhoudelijke demo van het BPMS platform dat Siderian aanbiedt. Het ontwerp sluit nauw aan op de visie van Woonbron, waarin de wensen van de kerngebruikers actief worden meegenomen. De communicatie met Siderian beviel erg goed, Nash was altijd bereikbaar en stond altijd open voor vragen of toevoegingen in het ontwerp.”

woonbron

Het digitaliseren van het geluidsoverlast proces

Wil je net als Woonbron ook:

  • Optimale processen (digitaal) uitvoeren
  • 24/7 inzicht hebben in de status van je processen
  • Een uniforme werkwijze hanteren om het aantal fouten te minimaliseren?

Keuzehulp

Welke uitdagingen ervaar je met je bedrijf?

"Binnen onze organisatie worden processen/activiteiten uitgevoerd waarbij meerdere applicaties en personen bij betrokken zijn. Hierbij worden gegevens uitgewisseld en hebben diverse collega’s een stukje verantwoordelijkheid over het proces."

Zeker!
Ongeveer, we maken gebruik van diverse applicaties die ieder hun doel hebben, ook worden gegevens uitgewisseld met collega's die het proces verder oppakken en uitvoeren.
Nee, wij gebruiken één applicatie per proces/activiteit, waarbij er vaak één iemand het volledige proces uitvoert.

"Over onze hele organisatie heen worden beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn voor >90% gebaseerd op kwalitatieve, recente informatie. Deze informatie is afkomstig uit onder andere activiteiten die ik samen met mijn collega's uitvoer én informatie omtrent onze klanten."

Nee, beslissingen worden genomen op basis van gevoel en wat er wordt 'gezien' in de organisatie.
Geen idee, ik houd me daar (nog) niet mee bezig.
Zeker! Sturingsinformatie is volledig gebaseerd op wat er écht gebeurd en is visueel inzichtelijk voor ons

"Bij het uitvoeren van processen maken we gebruik van diverse applicaties, waarbij we in sommige gevallen 'dezelfde' gegevens nogmaals moeten invullen in een andere applicatie. Hierbij komen foutjes en/of dubbelingen wel eens voor."

Ja, sommige applicaties vereisen dezelfde informatie als anderen, hierdoor moeten we soms dezelfde gegevens invullen in diverse applicaties.
Ja, dit heeft al diverse keren tot fouten geleid (een naam die in de ene applicatie wel goed staat, in de andere met een letter te veel).
Nee, we werken niet met meerdere applicaties die dezelfde informatie vereisen, dus fouten worden ook niet gemaakt in de invoer.
Volgende vraag

Privacyverklaring | Disclaimer

© Copyright 2024 Siderian B.V. - Website door Company Fuel