Geschreven door dr. dr. Egon van den Broek

Afgelopen woensdag bepaalde de rechtbank Den Haag dat de wetgeving over het overheidsprogramma Systeem Risico Indicatie (SyRI) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. SyRI is niet controleerbaar en schendt mogelijk ons privéleven. Deze uitspraak heeft juridische consequenties maar legt vooral de complexiteit van big data analytics en kunstmatige intelligentie, zoals deep learning, bloot.

Steeds vaker worden beslissingen gemaakt door nagenoeg oncontroleerbare Artificiële Intelligentie (AI). Zo is het probleem van SyRI niet zozeer juridisch als wel technisch van aard. Algoritmes stoppen ons in hokjes: Fraudeur of eerlijk, een beetje gek of gewoon, arm of rijk, … Maar niet alles is zwart-wit, ieder mens en iedere situatie is anders. Niet alles laat zich vangen in hokjes.

Mensen beslissen ook deels op basis van getallen. Maar vaak is er een gevoel, dat zich niet zomaar laat vertalen in een algoritme. Een gevoel op basis van ervaring, op basis van een indruk; tja, op basis waarvan eigenlijk? Dit is wat de overheid, maar ook bijvoorbeeld het bankwezen en woningcorporaties zich moeten realiseren. Een huurder kan “verdacht” weinig stookkosten hebben, weinig contact opnemen en geen onderhoudsverzoeken doen. Misschien woont hij niet op de locatie, misschien handelt hij in drugs, maar misschien is hij gewoon zuinig en doet hij zelf zijn isolatie en onderhoud.

AI is kunstmatig en zal dat nog wel even blijven, het zal de menselijke maat niet hanteren. AI heeft ook geen gevoel bij alle nuances die het mens zijn met zich meebrengt. Daarnaast kan noch AI zelf noch haar programmeurs zijn gedrag niet uitleggen. Oftewel, AI zal nog flinke stappen moeten maken voordat het echt volwassen is!

 

Wil je meer horen over de volwassenheid van AI en big data? Kom dan naar het event Datagedreven innovatie en focus op 10 maart in Amersfoort.

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US