Disclaimer – Vrijwaring

Siderian B.V. en haar medewerkers besteed veel zorg en aandacht aan hetgeen is opgenomen in deze onderliggende website van Siderian B.V.. Wij kunnen echter op geen enkel moment instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit, in enige vorm, van de gegevens en inhoud van deze website. Siderian B.V. accepteert dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van de getoonde informatie en mogelijke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houdt met het gebruik van deze website, de getoonde informatie, ongeacht of de website wel of niet op enig moment beschikbaar of bereikbaar is.

Siderian is niet verantwoordelijke noch aansprakelijk voor eventueel genoemde links naar andere websites, de inhoud van die sites en de wijze waarop die sites met uw (persoons)gegevens omgaat.

Mogelijke vermeldingen van handelsmerken, merknamen en merklogo’s zijn in eigendom van de desbetreffende rechtspersonen.

Siderian is compliant met de Wet bescherming persoonsgegevens en de General Data Protection Regulation per 25 mei 2018.

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US