Een pilot-traject: kwaliteit blijft op één

feb 25, 2021

Een aantal maanden geleden hebben we besloten kleinschalige trajecten aan te bieden: pilot-trajecten. Deze trajecten hebben we opgezet om de drempel qua resources lager te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in o.a. procesoptimalisatie en digitalisering. We vinden het belangrijk dat ieder (type) organisatie, groot of klein, moet kunnen optimaliseren. Onze missie is dan ook om iedereen door middel van een pilot-traject, optimalisatie-mogelijkheden aan te kunnen bieden, of je nu 5 of 500 medewerkers in dienst hebt. 

 

Hoe ziet zo’n pilot-traject eruit?

Een pilot-traject is om te beginnen gebaseerd op onze vaste diensten en producten. Hierbij speelt onze grootste dienst, Siderian Performance Management, een belangrijke rol. Een pilot-traject is (in tegenstelling tot een standaard-dienst) gericht op het oplossen van één specifiek knelpunt binnen een pijler.

Momenteel bestaat het aanbod pilots uit drie pijlers:

1)    Business Process Management (BPM)

De eerste pijler staat in het teken van digitale procesoptimalisatie. Hierbij kijken we naar (bijvoorbeeld) één specifiek proces wat zich binnen jouw organisatie afspeelt. Denk bijvoorbeeld aan een HR-proces wat niet optimaal verloopt.

Een consultant gaat het vraagstuk met je aan en bekijkt de optimalisatie mogelijkheden. Daarbij kun je kiezen om te digitaliseren middels onze eigen software: Siderian Cloud. Een pilot traject duurt maximaal 2-3 weken, waarbij je de garantie hebt op resultaat!

2)    Business Intelligence (BI)

De tweede pijler staat voor de digitale informatievoorziening. Hierbij kijken we naar jullie huidige rapportagevorm en bekijken de optimalisatiemogelijkheden. In veel gevallen wordt er bijvoorbeeld nog gewerkt met traditionele (Excel) rapportages.  Er zijn vandaag de dag talloze BI-mogelijkheden die je kunt toepassen om meer én beter inzicht in de cijfers te krijgen.

3)    Data Management
Tot slot onze Data Management module. Hierbij is het van belang dat je te weten komt wat er met je data gebeurt, door wie en op welk moment. Daarbij kijken we ook naar de datakwaliteit van bijvoorbeeld een specifiek proces of een specifieke databron. Een correcte datakwaliteit is de basis voor solide informatievoorziening: je kunt immers de mooiste dashboards hebben, maar als deze gevuld zijn met ‘slechte’ data, is de waarde nihil.

Een pilot-traject is dus ondanks zijn kleine schaal een maatwerk traject. Onder een maatwerk-traject verstaan we een periode waarin jij als klant de koers en resultaten bepaalt. De enige ‘basisregel’ voor een pilot is dat het gaat om één specifiek knelpunt of één specifieke behoefte die opgelost dient te worden. 

Welke stappen ondernemen we?

Laten we als voorbeeld nemen dat een HR-proces in jouw organisatie stroef verloopt: resultaten zijn niet als gewenst, doorlooptijden verschillen en er is totaal geen inzicht in de data omtrent het proces (wie doet wat en op welke manier).  

Om te beginnen analyseren we het door jouw aangegeven knelpunt óf de behoefte die je graag wilt vervullen. In het voorbeeld analyseren we dus eerst het proces: wat zijn de inhoudelijke stappen en wie is er verantwoordelijk?

Na de analyse van het proces is het van belang om te kijken naar optimaliseringsmogelijkheden. Waar valt winst te behalen? Hoe kan het proces efficiënter worden uitgevoerd? Waar lopen medewerkers tegenaan? Allemaal vragen die we op een korte termijn kunnen beantwoorden.

Na een gestructureerde procesoptimalisatie is het van belang om te kijken naar digitaliseringsmogelijkheden. Hiervoor gebruiken we onze eigen ontwikkelde software: Siderian Cloud. Binnen Siderian Cloud is het mogelijk om processen vast te leggen en uit te[NH1]  voeren.

Hierbij realiseer je in feite een applicatie voor het specifieke (zojuist geoptimaliseerde) proces.

BPMN 2.0 workflow

 

‘Waarom zou ik één of meerdere processen specifiek in Siderian Cloud willen uitvoeren?’

Omdat Siderian Cloud méér is dan alleen een omgeving waarin je processen kunt uitvoeren. Het[NH1]  is een omgeving waar je alle data omtrent het proces kunt inzien op een visuele wijze. Je kunt exact terugvinden wie het proces uitvoert, wanneer dit gebeurt, met welk resultaat en op welke termijn. Kortom: je kunt alle informatie omtrent het proces terugvinden.

‘En dat is van belang omdat..?’

Omdat je constant inzicht nodig hebt om te blijven optimaliseren. Hiermee bespaar je kosten, werk je efficiënter en behaal je méér resultaat uit hetzelfde proces. Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker dat je de data die je in huis hebt optimaal benut en data gedreven stuurt om je concurrentie voor te blijven.

Een pilot-traject is succesvol afgerond als het vooraf gedefinieerde resultaat is behaald. In ons geval is het HR-proces geoptimaliseerd en vastgelegd in Siderian Cloud zodat het proces ook optimaal blijft! Hebben we het afgesproken resultaat niet behaald? Dan hanteren we no cure no pay, aangezien uw resultaat het allerbelangrijkste is.

 

Kan ik bij een pilot-traject dezelfde kwaliteit verwachten?

Absoluut, ondanks dat het traject veel kleinschaliger is dan bijvoorbeeld een traject met Siderian Performance Management, blijft de kwaliteit bij ons op één staan. We hebben juist de pilots gerealiseerd om op een kort termijn dezelfde kwaliteit te leveren als bij onze overige producten en diensten. Het concrete verschil zit hem voornamelijk in de omvang van zowel de doorlooptijd als het resultaat.

Met Siderian Performance Management zouden we bijvoorbeeld alle processen omtrent een afdeling kunnen optimaliseren, terwijl we bij een pilot-traject één specifiek proces optimaliseren. Onze werkwijze en communicatie verandert hierin absoluut niet.

 

Ook weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan, en vertel ons met welke knelpunten jouw organisatie te maken heeft. We nemen graag de mogelijkheden voor een eventueel pilot-traject met je door en bekijken samen welke resultaten we kunnen behalen!

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US