Lean Value Stream Mapping training

Kenmerken van de Lean Value Stream Mapping training:

 • Leer de flow van materiaal en informatie in uw processen analyseren, herontwerpen en managen volgens Lean Six Sigma
 • Krijg visueel kwalitatief èn kwantitatief inzicht in de waardestroom, verspillingen en het verbeterpotentieel binnen uw end-to-end processen
 • Geschikt voor iedereen, specifieke vooropleiding of kennisniveau niet nodig
 • Visueel krachtig instrument dat meerdere Lean-concepten en -technieken combineert om vanuit inzicht in het huidige proces naar een optimaal proces toe te werken
 • Slechts € 450,- excl. BTW
 • Dagdeel training
Lean Value Stream Mapping

Het maken van een Lean Value Stream Map (VSM) met alle proces-stakeholders, die cross-functioneel uit alle betrokken onderdelen/ afdelingen van de organisatie komen, creëert een afgestemd totaalbeeld van het huidige proces dat recht doet aan de werkelijkheid van de werkvloer en voor iedereen eenvoudig te begrijpen is. Een VSM legt alle onvolkomenheden in de informatie- en materiaal-flow bloot, en confronteerd de betrokkenen de kostbare verspillingen en vertragingen in het proces die zij nooit eerder hebben opgemerkt. Door de werkwijze en het verkregen inzicht worden ter plekke al de eerste verbeteractiviteiten bepaald die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Door aansluitend ook een VSM van het ideale (Lean) proces te maken, kunnen tevens (vaak radicalere) verbeteringen gepland worden voor de wat langere termijn, die een nog grotere positieve impact op het proces zullen hebben.

Doelgroep

Biedt uw huidige procesdocumentatie te weinig inzicht in de tijdrovende en kostbare activiteiten die wèl en géén waarde toevoegen voor uw klanten? Kunt u in een oogopslag zien hoeveel u de doorlooptijd van uw proces kunt verkorten door de verspilling in een processtap aan te pakken? Zoekt u een manier om medewerkers van hoog tot laag hetzelfde gevisualiseerde proces te laten begrijpen en concrete verbetersuggesties te doen?

In deze als workshop ingerichte Lean-training ‘tekenen’ we met u en uw collega’s het huidige end-to-end proces vanuit de behoeften en wensen van uw klant, inclusief het snel te realiseren verbeterpotentieel. Aansluitend creëren we gezamenlijk het ideale proces waar u binnen uw organisatie op wat langere termijn naartoe kunt werken. Onderwijl hebben u en uw collega’s geleerd dat verbeteren geen eenmalige activiteit is, maar continu aandacht vraagt!

Een specifieke vooropleiding, niveau of functie is voor deze training niet vereist. Wèl is het verstandig deze training te volgen met collega’s (stakeholders) die cross-functioneel direct betrokken zijn bij het betreffende end-to-end proces, in de besluitvorming en/of uitvoering. VSM is toepasbaar in iedere organisatie en werkomgeving, en is een prima eye-opener èn kapstok voor operational excellence initiatieven in uw organisatie.

Het meest effectief verzorgen we de training binnen uw eigen organisatie (in-company), waarbij we met u kort de werkvloer waar het proces uitgevoerd wordt, bezoeken om het proces met eigen ogen te kunnen ‘zien’. Uiteraard kan de training desgewenst ook op een van onze trainingslocaties gegeven worden.

Heeft u interesse, meldt u dan gelijk aan voor deze training. Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Programma

 • Value (waarde) door de klantbril
 • Value Stream; de waardestroom
 • Value Stream Management
 • Value Stream Mapping
  1. Current State (huidige status)
  2. Future State (toekomstige status)
  3. Valkuilen, do’s & dont’s
 • Vervolgstappen

Resultaten

 • Bewustwording van waarde binnen uw proces door de ogen van de klant
 • Inzicht in de al dan niet toegevoegde waarde van activiteiten binnen uw end-to-end proces, de verspillingen hierbinnen, en het effect hiervan op de ervaren kwaliteit en doorlooptijd
 • Verkregen verbeterpotentieel voor de korte termijn
 • Ideaal-schets van uw optimale proces voor de langere termijn
 • Cross-functionele, gedeelde kijk op continue verbeteren binnen de proces-stakeholders

Duur

Dagdeel training op een van onze trainingslocaties (exclusief voorbereiding en uitwerking).

De training kan ook in-company worden verzorgd.

Na afloop ontvangt u van ons:

 • de uitgewerkte VSM’s van uw huidige en ideale situatie
 • verbeteringen voor de korte termijn en stappenplan naar de ideale situatie
 • een certificaat van deelname
 • boeken- en web-tips​ voor verdere zelfstudie
 • en indien gewenst, helpen we u graag op uw werklocatie met het implementeren van Lean (Value Stream) Management

Kosten en vereisten

De kosten van de training zijn per persoon € 450,- inclusief certificaat van deelname. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Vereisten:

 • Geen

Maatwerk

Wilt u de training met uw eigen afdeling/ team gezamenlijk volgen (en eventueel in-company) en welllicht ook met uw actuele problematiek als leidraad tijdens de training, organiseren wij dit graag voor u. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 personen. Neem dan even contact met ons op via onze contactpagina.

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2020 Siderian B.V.


FOLLOW US

OVERIGE PAGINA'S

Spacelab 43
3824 MR in Amersfoort

KvK nr. 65454014
BTW nr. NL856119052B01

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta, zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2020 Siderian B.V.