Master- en Referentie Data Management

Bent u specifiek op zoek naar het onder controle brengen en verbeteren van uw master- en referentiedata? Hiervoor combineren wij Siderian Data Management (SDM) en Siderian Process Management (SPM). In een aantal stappen brengen wij samen met u orde aan in chaos door:

 

  1. Het definiëren van uw master- en referentiedata in SDM, zoals klanten, organisaties, producten etc.
  2. Het bepalen van de kwaliteitscriteria van uw masterdata in SDM;
  3. Het vastleggen van de dataeigenaren en de gebruikers van de masterdata in SDM;
  4. Het vastleggen van uw bronnen waar de masterdata is vastgelegd;
  5. Het inrichten van master data management (MDM) processen in SPM.
  6. Het introduceren en implementeren van het Siderian Data Governance proces voor de borging in uw organisatie.

Wat zijn Master- en referentie data?

Master data

 

Onder de Master Data, ook wel de stamdata genoemd, verstaan we alle kritische gegevens voor een bepaald proces of organisatie. Het gaat om de gegevens die centraal staan binnen één of meerdere processen.

Als voorbeeld kunt u denken aan soorten producten die u aanbiedt. Ieder product wat u aanbiedt heeft eigenschappen: naam, kleur, type, leverancier etc. Dit is data die sporadisch nog kan veranderen. Denk hierbij aan een nieuw product dat u gaat aanbieden. Het is dan van belang dat u het nieuwe product aanmaakt en nieuwe data opvoert. Omdat deze data frequent kan veranderen is het belangrijk om de datakwaliteit continu te controleren.

Referentie data

Referentie data en Master data staan zeker in relatie tot elkaar. Het verschil is dat Master Data wordt gezien als ‘het verandert nog wel eens’ en referentie data wordt gezien als ‘vast’, het verandert nagenoeg nooit.

Om in het voorbeeld te duiken van het product aanbod kijken we bij referentie data naar diverse ‘typen’. In het voorbeeld hiernaast kunt u denken aan product omvang: klein, middel en groot. Deze typen veranderen nagenoeg nooit (tenzij er een nieuwe productomvang wordt gedefinieerd) en correspondeert met de master data; een product met eigenschappen wordt verkocht (master data) en wordt gedefinieerd als klein, middel of groot (referentie data).

 

Uw Master- en Referentie Data beheersen met Siderian MDM

 

Om te beginnen is het met Siderian MDM mogelijk om nieuwe master- en referentiedata te definiëren, bijvoorbeeld klanten. Door geoptimaliseerde processen te implementeren staat efficiëntie garant en gaat er geen onnodige tijd verloren tijdens het opvoeren van nieuwe master data.

 

De datakwaliteit is cruciaal voor uw bedrijfsvoering

 

En om die reden is het van belang om bij het managen van uw master- en referentiedata continu de datakwaliteit te valideren. In het voorbeeldproces hiernaast (aanhakend op de workflow, zie afbeelding hierboven), kunt u eenvoudig een nieuwe klant opvoeren.

Met Siderian MDM wordt er voor u een MDM data hub ingericht. Met de data hub hoeft u nieuwe master data slechts één keer op te voeren en wordt nieuwe- of gewijzigde master data via een centrale plek automatisch verspreid naar onderliggende systemen. Hiermee voorkomt u dat data meermaals (per systeem) opgevoerd dient te worden

Door de data in te vullen in één vast format, wordt de kans op fouten minimaal,
u heeft immers altijd met dezelfde datavelden te maken die u dient in te vullen. De formulieren (zoals op de afbeelding hiernaast) vormen de basis voor het toevoegen of wijzigen van Master data. De formulieren zijn volledig te customizen, waardoor alleen de data wordt gewijzigd die u van belang vindt. 

De datakwaliteit altijd kunnen valideren

 

Met Siderian MDM wordt alle data, conform uw wensen, altijd gecontroleerd op kwaliteit. U heeft zelf de mogelijkheid om business rules te definiëren, zodat u het niveau van controle bepaalt.

Binnen de Siderian Cloud (MDM) omgeving krijgt u de mogelijkheid om de dataeigenaren en gebruikers vast te leggen van de master data. Hiermee kunt u uw master data altijd koppelen aan uw bedrijfsstructuur.

Om het overzicht in uw databronnen te bewaren, kunt u met MDM vastleggen waar de bronnen met masterdata zijn vastgelegd.

Tot slot is er een optionele mogelijkheid om gebruik te maken van Siderian Data Governance, waarbij wij een (extra) proces implementeren om de borging in uw organisatie te kunnen monitoren.

 

 

Wilt u starten met Siderian MDM? Neem contact met ons op!

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2020 Siderian B.V.


FOLLOW US

OVERIGE PAGINA'S

Spacelab 43
3824 MR in Amersfoort

KvK nr. 65454014
BTW nr. NL856119052B01

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta, zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2020 Siderian B.V.