Siderian
Pilot trajecten

Heeft uw organisatie behoefte aan realisatie/optimalisatie op de volgende aspecten:

 • Visuele informatievoorziening (Business Intelligence)
 • Datakwaliteit
 • Proces digitalisatie/automatisering
  (Business Process Management)

Maar, kijkt u op tegen een langdurig en kostbaar traject? Siderian biedt pilot trajecten aan, waarbij wij in (gemiddeld) twee weken tijd een concrete behoefte van u vervullen of een knelpunt oplossen!

Trainingen en workshops

Processen digitaliseren/automatiseren met Business Process Management


Met Business Process Management (BPM) staat procesoptimalisatie centraal. Bij Siderian maken we hierbij gebruik van digitalisering en automatisering in ons eigen low-code platform; Siderian Cloud. Na een korte optimalisatie van het door u geselecteerde proces bekijken we de mogelijkheden om te digitaliseren en om u een continu inzicht te bieden in uw bedrijfsprocessen. Met een BPM pilot-traject wordt uw knelpunt in slechts een aantal werken verholpen!

BPM pilot

 • Kleinschalige procesoptimalisatie met
  Siderian Performance Management
  .
 • Digitaliseren van uw proces in Siderian Cloud
  .
 • Automatiseringsmogelijkheden van uw werkprocessen
   .
 • Proces input, output én status monitoren in een custom Siderian Cloud dashboard

BPM + RPA pilot

 • Kleinschalige procesoptimalisatie met
  Siderian Performance Management
  .
 • Digitaliseren van uw proces in Siderian Cloud
  .
 • Werkprocessen automatiseren met de RPA in UIPath
  .
 • Proces input, output én status monitoren in een custom Siderian Cloud dashboard

BPM +
Logic Apps/Power Automate

 • Kleinschalige procesoptimalisatie met
  Siderian Performance Management
  .
 • Digitaliseren van uw proces in Siderian Cloud
  .
 • Proces automatisering middels de vertrouwde omgeving van Azure Logic Apps/ Microsoft Power Automate
  .
 • Proces input, output én status monitoren in een custom Siderian Cloud dashboard

BPM +
Microsoft PowerApps

 • Kleinschalige procesoptimalisatie met
  Siderian Performance Management
  .
 • Digitaliseren van uw proces in Siderian Cloud
  .
 • Het realiseren van een (externe) applicatie met
  Microsoft Power Apps
  .
 • Proces input, output én status monitoren in een custom Siderian Cloud dashboard

Implementatie
Geoptimaliseerd Klachtenproces

 • Analyse van uw huidige klachtenproces
  .
 • Implementatie geoptimaliseerd klachtenproces
  .
 • Digitalisering middels Siderian Cloud
  .
 • Proces input, output én status monitoren in een custom Siderian Cloud dashboard

Datakwaliteit

Met Siderian Data Quality (SDQ) kunnen wij uw datakwaliteit analyseren, monitoren én hier op sturen. Met eenvoudige datakwaliteitscans weet u op korte termijn hoe de kwaliteit van uw data ervoor staat. Optioneel kunt u ervoor kiezen zelf de kwaliteit te monitoren en op eventuele verbeteringen te sturen!

VERA
Datakwaliteitscan

 • Uw huidige primair systeem (ERP/CRM) ombuigen naar het VERA datamodel
  .
 • Het draaien van de datakwaliteitscan op de door u geselecteerde data
  .
 • Het mogelijk maken om uw datakwaliteit altijd te monitoren in een dashboard; zodat u altijd op defects kunt schakelen

Common Data Model (CDM)
Datakwaliteitscan

 • Uw huidige datamodel wordt vastgelegd, op basis van het Common Data Model
  .
 • Het draaien van de datakwaliteitscan op de door u geselecteerde data
  .
 • Het mogelijk maken om uw datakwaliteit altijd te monitoren in een dashboard; zodat u altijd op defects kunt schakelen

Visuele Informatievoorziening
(Business Intelligence)

 

Met Siderian Business Intelligence (BI), vervangen wij uw huidige vorm van (traditionele) informatievoorziening voor Business Intelligence! Uw ontsloten databron(nen) worden gekoppeld aan een BI-tool waarmee u 24/7 inzicht heeft in de status van uw bedrijfsinformatie.

Business Intelligence:
Maturity Scan

Om Business Intelligence te realiseren in uw organisatie is het van belang om te weten welke eisen en wensen er vanuit de business zijn voor de realisatie van  BI. hiervoor bieden wij een kleinschalig traject aan waarbij wij:

 • Uw huidige BI-landschap analyseren
  .
 • Een pakket van eisen samenstellen voor BI in uw organisatie
  .
 • U adviseren over de meerwaarde van BI voor uw organisatie

 

Business Intelligence:
Data ontsluiting

 • Het analyseren van uw huidige BI-architectuur
  .
 • Het analyseren van uw databron
  .
 • Uw databron ontsluiten, waarmee uw data wordt klaargezet voor een BI-tool (implementatie)

Business Intelligence:
Dashboarding

 • Uw ontsloten databron koppelen aan een BI-tool
  .
 • Het samenstellen van uw eisen en wensen in een functioneel ontwerp
  .
 • Het realiseren van een dashboard in een BI-tool
  .
 • 24/7 inzicht in de belangrijkste bedrijfsinformatie

Zelf een pilot traject in gedachte?

Het is uiteraard mogelijk dat u een andere behoefte/knelpunt heeft dan dat wij benoemen in de bovenstaande pilots. Onze consultants zijn hier op voorbereid en kunnen u uiteraard helpen met verhelpen van uw knelpunt. met Siderian Quickstart zetten we samen met u een kleinschalig traject op waarmee wij uw knelpunt/behoefte analyseren en hier snel op schakelen. Door Siderian Performance Management in te zetten garanderen wij uw behoefte in een zo kort mogelijke tijdsbesteding.

Meer informatie over Siderian Quickstart? klik dan hier of neem contact met ons op!

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US