Siderian Performance Management bij Woonbron

Sheila Bains-Fuchs – Adviseur verbetermanagement:

“De voordelen van de digitalisering omtrent het geluidsoverlastproces werden snel duidelijk na een inhoudelijke demo van het BPMS platform dat Siderian aanbiedt. Het ontwerp sluit nauw aan op de visie van Woonbron, waarin de wensen van de kerngebruikers actief worden meegenomen. De communicatie met Siderian beviel erg goed, Nash was altijd bereikbaar en stond altijd open voor vragen of toevoegingen in het ontwerp.”

Het digitaliseren van het geluidsoverlast proces

Het optimaliseren van het geluidsoverlastproces was voor Woonbron slechts het begin om actiever bij te dragen aan de klantgerichte organisatie. Na een succesvolle optimalisatie van het geluidsoverlastproces is het belangrijk om het proces actief te kunnen monitoren én eventuele aanpassingen effectief door te kunnen voeren.

Het besluit van Woonbron om het BPMS Siderian Cloud in te zetten heeft geleid tot veel enthousiasme bij het kernteam.

Zodra het geoptimaliseerde geluidsoverlastproces inzichtelijk werd, is er direct een digitaal, functioneel, ontwerp gerealiseerd. Compleet met operationele en tactische sturingsdashboards waarmee de kerngebruikers 24/7 inzicht hebben in de status van het proces.

Het ontwerp is met veel enthousiasme ontvangen door het kernteam, waarbij de daadwerkelijke implementatie mede bestaat uit het leggen van een aantal technische koppelingen. Hierna kan Woonbron actief aan de slag gaan met het digitale geluidsoverlastproces, vastgelegd in het BPMS Siderian Cloud.

Resultaten

R

Een optimaal geluidsoverlastproces

R

Volledige digitalisering: uitvoeren en analyseren in Siderian Cloud

R
Veel sturings- en analysemogelijkheden
R

Een uniforme werkwijze: minimalisering van het aantal fouten

R

Veel flexibiliteit met één takenoverzicht

Wil je net als Woonbron ook:

 

Optimale processen (digitaal) uitvoeren?

24/7 inzicht hebben in de status van je processen?

Een uniforme werkwijze hanteren om het aantal fouten te minimaliseren?

 

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US