Siderian Data Management

Siderian Data Quality

Om goed te kunnen sturen in organisatieprocessen maakt iedereen gebruik van dashboards en rapportages. Herken je nu niet altijd de getoonde data? Of vertrouw je de data niet? Dat is bepaald geen fijne situatie als je je klanten snel en goed wilt helpen door gestroomlijnde processen met dashboards waarmee adequaat gereageerd kan worden. Dashboards waarop je kunt vertrouwen zijn essentieel voor goede sturing en je wilt niet twijfelen over de betrouwbaarheid van de informatie. Maak dan nu gebruik van Siderian Data Quality om op pad te gaan naar datagedreven sturen.

 

Wat is Siderian Data Quality?

Problemen met data leiden al snel tot: processen die minder efficiënt verlopen, frustraties bij medewerkers, foutieve informatievoorziening en systemen die niet werken zoals ontworpen door leveranciers. Siderian levert een business gedreven aanpak waarbij de missie voorop staat om van daaruit verder af te zakken naar doelstellingen, processen, informatievoorziening, KPI’s, data en last but not least;de mensen”.

In deze aanpak implementeren wij een standaard proces om datakwaliteit op orde te brengen en permanent te borgen. Dit proces is onderdeel van een (virtuele) data governance organisatie die past bij de klant, pragmatisch is en geen papieren tijger. Onze aanpak ondersteunen wij met templates en tooling binnen ons platform Siderian Cloud, waardoor resultaten snel gerealiseerd worden.

Wat levert data quality op?

Met de introductie van Siderian Data Quality en Siderian Data Governance zorgen wij uiteindelijk voor:

 • Blije klanten, omdat die met duidelijke en juiste communicatie op de hoogte worden gehouden. Daarnaast lopen processen efficiënter waardoor zij sneller geholpen worden.

 

 • Blije medewerkers, omdat zij ondersteund worden in hun werk door correcte informatie waarop zij dagelijks vertrouwen. Daarnaast is het duidelijk wat cijfers “betekenen”, waar de data vandaan komt en bij wie ze terecht moeten voor vragen, problemen en hulp.

 

 • Blije proceseigenaren, omdat twijfels over informatievoorziening langzamerhand verdwijnen, waardoor sturingsmaatregelen sneller opgesteld worden en uitgevoerd. De sturingsmaatregelen worden onderbouwd met steeds meer beschikbare data die gevalideerd is. Door robuuste en snellere sturing gaan processen efficiënter verlopen en worden de procesdoelstellingen behaald.
  Een groeipad voor “datagedreven sturen”!

 

Siderian Data Quality
Siderian Data Quality; groeipad naar datagedreven sturen

Hoe werkt het?

In de implementatie van datakwaliteit en data governance implementeren wij een groeipad. Dit groeipad staat hiernaast schematisch weergegeven.

Wij starten met “data awareness” om medewerkers bewust te maken van de rol van data en het belang ervan. Na bewustwording leiden wij medewerkers op binnen Siderian Data Governance en het Siderian Data Quality proces. Deze medewerkers vormen het team om de theorie in de praktijk te brengen binnen een zogenaamde Data Quality Kaizen (in de vorm van een proof of concept). Hierbij wordt een concreet datakwaliteit probleem gespecificeerd, geanalyseerd en opgelost.

Na evaluatie van de eerste Data Quality Kaizen als proof of concept zal Siderian nog een aantal Data Quality Kaizens leiden om vervolgens het stokje over te geven aan de klant. In een regulier traject coachen en ondersteunen wij onze klanten in een periode van 8 weken bij het definiëren en uitrollen van de data governance organisatie én op technisch vlak voor data analyses.

Siderian Data Quality; Master Data Management workflows

Master Data Management

Naast het corrigeren van datakwaliteitproblemen wil je datakwaliteitproblemen eigenlijk voorkomen. De ultieme oplossing hiervoor is het implementeren van Master Data Management (MDM). Binnen Siderian Data Quality wordt dit o.a. gedaan door het implementeren van MDM workflows in Siderian Cloud.

 

Siderian Cloud

In ons product, Siderian Cloud, ondersteunen we Siderian Data Quality met onze datakwaliteitmonitor, standaard workflows, dashboards en onze data repository. Als klant kan je o.a. definities, datakwaliteitcriteria en de RACI-matrix opslaan in de data repository.

Vanuit de datakwaliteitcriteria wordt de datakwaliteitmonitor aangestuurd zodat deze automatisch de datakwaliteit controleren in uw databronnen. In de verschillende dashboards en workflows is de huidige datakwaliteit altijd inzichtelijk en monitort u de opvolging van eventuele datakwaliteit-issues.

 

Siderian Data Quality

Resultaten

Na het volgen van het groeipad binnen Siderian Data Quality bent u op weg naar “datagedreven sturen” en “datagedreven werken” en:

  R

  Medewerkers zijn “data aware”

  R

  Medewerkers zijn opgeleid en gecoacht op het gebied van datakwaliteit  en data governance

  R

  Er is een (virtuele) data governance organisatie geïmplementeerd binnen de staande organisatiestructuur

  R

  Het verbeteren van datakwaliteit is opgepakt binnen zogenaamde Data Quality Kaizens

  Bent u klaar om als bedrijf data optimaal te gaan managen? Weet u niet precies welke diensten/modules van toepassing zijn voor uw situatie?

  Neem contact met ons op en we komen samen tot dé data quality oplossing voor uw organisatie!

  Spacelab 43
  3824 MR Amersfoort

  Telefoon: 085 130 1833

  E-mail: info@siderian.com

  Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
  zijn deze altijd exclusief BtW. 

  © 2021 Siderian B.V.


  FOLLOW US