Trainingen en workshops

Zoekt u een toegespitste training die aansluit bij uw optimalisatie-initiatief op gebied van Lean Six Sigma, BPM(N), Business Intelligence en/of Datamanagement? Siderian biedt verschillende ondersteunende trainingen en workshops om het beoogde resultaat van uw verbeter- en ontwikkelprojecten te versterken. Ook kunnen we leidinggevenden door coaching begeleiden in het implementeren en borgen van veranderprogramma’s waarin zij een management-rol hebben. Of het nou gaat om bewustwording, kennismaking, acceptatie, verdieping, borging of leiden van veranderingen, Siderian helpt u in elke fase verder!

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops:

Trainingen en workshops: Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt

Raak theoretisch èn praktisch vertrouwd met de belangrijkste Lean Six Sigma principes, projectaanpak, rollen, tools en technieken in deze introductietraining. In één dag leiden we u (eventueel in-company samen met uw collega’s) door de Lean Six Sigma aanpak van inefficiënte processen, leren we u de meest gebruikte methodes en modellen effectief in te zetten voor procesverbeteringen en oefenen we dit alles praktisch met elkaar (mogelijk zelfs op basis van de door u ingebrachte casus), o.a. in een serious business game. We verzekeren u dat u als Lean Six Sigma Yellow Belt (conform ISO 18404 en ISO 13053-1/2) zeer gemotiveerd èn met een gevulde ‘verbeter-rugzak’ naar uw organisatie terugkeert!

1 dag € 450 pp

 

Trainingen en workshops: Lean 5S training/audit/implementatie

Lean 5S training/audit/ implementatie

Krijg uw werkomgeving en processen onder controle met Lean 5S. Leer (‘t effectiefst samen met uw directe collega’s) uw werkomgeving geordend en gestandaardiseerd in te richten èn te houden. Lean 5S is een eenvoudige, krachtige manier om verspilling op en rond elke werkvloer (in iedere organisatie) te identificeren en te elimineren. Het biedt de fundering voor continu verbeteren. Deelname kan in een dagdeel als individuele of team-training, of in een volledige dag inclusief audit op uw werkvloer. In de meest effectieve vorm helpen we u en uw collega’s om na de training en audit, Lean 5S in 2-5 dagen te implementeren op de werkvloer (situatie-afhankelijk). Gegarandeerd directe verbetering in productiviteit, doorlooptijd, kwaliteit en veiligheid van uw team!

0,5 – 5 dag(en) € op aanvraag

 

Trainingen en workshops: Value Stream Mapping

Value Stream Mapping training (team-workshop Lean Six Sigma)

Ontdek het verbeterpotentieel in uw proces(sen) met Value Stream Mapping (VSM). Deze Lean verbetermethode laat u en uw collega’s vanuit het oogpunt van de klant naar de waardestroom (value stream) in uw proces kijken. Met VSM leert u de imperfecties in de informatie- en materiaal-flow hierin krachtig te visualiseren voor uzelf en uw collega’s. U ziet kostbare verspillingen en vertragingen die u nooit eerder hebt opgemerkt. Met VSM kunt u direct in het gevisualiseerde proces de eerste belangrijke verbeteractiviteiten benoemen en prioriteren. Daarom haalt u ook het meeste uit deze team-workshop als we uw eigen ingebrachte probleem-proces gebruiken. Het met alle stakeholders gezamenlijk maken van een VSM creëert bovendien betrokkenheid en eigenaarschap, en voorkomt suboptimalisaties.

0,5 dag € 450 pp

 

Trainingen en workshops: Lean Dagstart & Kaizen

Lean Dagstart & Kaizen coaching/ implementatie

Leer uw team dagelijks operationeel (bij) te sturen, hun probleemoplossend vermogen te vergroten en tegelijkertijd teambuilding te stimuleren middels onze Lean Dagstart & Kaizen. Uw energie en productiviteit zullen met de korte Dagstarts een flinke ‘boost’ krijgen en ook het inzicht van het team in (de invloed op) de eigen werkzaamheden neemt significant toe. Middels (veelal korte) Kaizens vermindert u met uw team verspillingen en variabiliteit in uw processen, en vergroot u de flexibiliteit. Uw team ervaart al snel hoeveel invloed ze zelf hebben om hun productiviteit en kwaliteit (en die van gerelateerde afdelingen) te verbeteren, maar ook hoe zij plezieriger kunnen (samen)werken in hun eigen werkomgeving. Wij leren u en uw team de methode, coachen u bij het voorbereiden en leiden van de Lean Dagstart & Kaizen en helpen u bij de implementatie.

1 dag vanaf € 450 pp

 

Lean Klantarena

Lean Klantarena (workshop)

Start het verbeteren van uw organisatie en processen ècht vanuit uw klanten: middels onze Lean Klantarena betrekken we hen vanaf het prille begin bij uw verbeteringen. Niets is immers waardevoller dan van klanten rechtstreeks te vernemen hoe zij de actuele performance van uw organisatie ervaren en welke verbetersuggesties zij voor u hebben. Deze workshop geeft ze ook een goede gelegenheid om hun brandende vragen aan beleidsbepalers en uitvoeringsverantwoordelijken van de organisatie te kunnen stellen, en direct mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Doordat tijdens onze Lean Klantarena naast klanten ook managers en (een delegatie van) organisatiemedewerkers participeren, ontstaat een breed herkend en gedragen beeld van het verbeterpotentieel zoals de klanten dit beleven.

3-5 dagen (maatwerk) € op aanvraag

 

Lean KPI selectie

Lean KPI selectie (workshop)

Selecteer strategisch stuur- en meetbare KPI’s (Kern Prestatie Indicatoren) volgens de Lean managementstrategie waarmee de processen binnen je organisatie effectief te managen zijn en zo optimaal waarde toevoegen voor je klanten. Leer met uw stakeholders de waardestromen (value streams) binnen en rond uw organisatie beter te managen. Wij faciliteren deze workshop voor u en uw stakeholders en begeleiden u in het maken van scherpe keuzes, waarin de stem van de klant (VOC) doorklinkt! Hierbij staan de verticale relaties tussen missie, visie, KSF’s (Kritische Succes Factoren) en KPI’s, maar ook de horizontale relaties binnen elk van deze aspecten onderling centraal. Deze workshop sluit naadloos aan bij startende initiatieven op gebied van Business Intelligence.

3-5 dagen (maatwerk) € op aanvraag

 

BPMN 2.0 Fundamentals

BPMN 2.0 Fundamentals

Raak vertrouwd in deze ééndaagse training met BPMN 2.0, Business Process Modeling Notation. Dé notatie om processen te modelleren! Het is een notatievorm die toegankelijk is voor iedereen in uw organisatie. U past zelf BPMN 2.0 toe op voorbeeldcases en u leert bestaande procesmodellen te lezen. Zo leert u spelenderwijs de betekenis van de verschillende BPMN-symbolen en de “best practices”.

1 dag € 550 pp

 

BPMN 2.0 Advanced

BPMN 2.0 Advanced

Creër BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) procesontwerpen geschikt voor automatisering in een iBPMS en participeer in iBPMS implementatietrajecten zonder zorgen. U verkrijgt als proceseigenaar, analist of ontwikkelaar een solide basis voor een Siderian Cloud, Bizagi, Appian of Pega BPM-traject. U past zelf BPMN 2.0 toe op voorbeeldcases en u leert bestaande procesmodellen te lezen. Zo leert u spelenderwijs de betekenis van de verschillende BPMN-symbolen en de “best practices”. De focus in deze training ligt op het creëren van BPMN-ontwerpen die geschikt zijn voor uitvoering in een iBPMS..

2 dagen € 1.100 pp

 

Scripting basis voor iBPMS

Scripting basis

Leer in deze introductie-workshop (één dagdeel) wat u kunt met een scripttaal. Een scripttaal wordt vaak gebruikt voor het “inrichten” van bijvoorbeeld een iBPMS of een zogenaamd “low code”-platform. U krijgt de generieke taalconstructies (aanwezig in elke scripttaal) uitgelegd en past deze vervolgens zelf toe.

0,5 dag € 300 pp

 

Lean inspiratie workshop

Ervaar interactief hoe Siderian Lean Six Sigma u met andere ogen naar uw organisatie laat kijken. Ontdek welke activiteiten in uw processen wel en niet waarde toevoegen vanuit het standpunt van uw klanten, en waar zelfs regelrechte verspillingen geëlimineerd kunnen worden. We laten u in vogelvlucht zien hoe wij operational excellence vanuit onze integrale visie organiseren en faciliteren met zowel persoonlijke expertise als ondersteunende IT. Ons doel is alle deelnemers geïnspireerd en weer iets wijzer geworden terug te laten keren naar hun organisatie!

0,5 dag € 950

 

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US