Siderian Performance Management

 

 

Onze werkwijze

Wilt u op korte termijn:

  1. Knelpunten in de organisatie oplossen?
  2. Meer omzet genereren?
  3. Kosten verlagen?
  4. Klanttevredenheid verhogen?

Met Siderian Performance Management helpen wij u uw doelen snel te realiseren. Lees hieronder onze werkwijze, zodat u precies weet hoe ook wij samen úw organisatie kunnen optimaliseren!

Analyseren en optimaliseren

Siderian Performance Management is een maatwerktraject. U neemt de volgende stappen:

Plan een intakegesprek in.

Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen stellen we samen een optimalisatietraject op. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van omzetgroei, kostenverlaging, knelpunten oplossen of het verhogen van de klanttevredenheid.

Wij leveren u specialisten op het gebied van Lean Six Sigma, BPM(N), Datamanagement en Business Intelligence

Gebaseerd op de Lean Six Sigma-managementstrategie analyseren we uw huidige situatie en bepalen we met u de te nemen vervolgstappen om te komen tot (continue) verbetering.

Met behulp van inzichtelijke dashboards documenteren en visualiseren wij de voortgang van dit optimalisatietraject. Naast advies, coaching en inzicht leveren wij u ook daadwerkelijk oplossingen voor uw knelpunten door o.a. de inzet van Siderian Cloud.

Hoe ziet onze werkwijze eruit?

Missie

Waarin wil uw organisatie zich t.o.v. anderen onderscheiden? Welke waarde voegt uw organisatie toe voor haar klanten en maatschappij? Hoe sluiten uw verbeterprojecten aan bij deze missie?

Verbeterprojecten

We inventariseren en plannen geselecteerde verbeterprojecten die u achtereenvolgens of gelijktijdig in uw organisatie opgepakt ziet worden

Training

Gewenste training van medewerkers op gebied van o.a. Lean, BPM, Business Intelligence en Datamanagement

Business Status

Waar bevindt uw organisatie zich momenteel op het gebied van strategie, processen & organisatie, cultuur, mensen, middelen en resultaten, voor zover relevant voor de optimalisatiebehoefte?

ICT- inventarisatie

We maken met u een ‘foto’ van uw huidige systeemlandschap, voor zover relevant voor uw optimalisatiebehoefte

Doelstellingen

We brengen met u de korte- en lange termijn doelstellingen in kaart, die betrekking hebben op uw optimalisatie-behoefte

Data inventarisatie

Welke data heeft u momenteel beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, beheersbaar en bestuurbaar voor gebruik in de verbeterprojecten? Waar zitten nog ‘witte vlekken’ die wij moeten ‘inkleuren’ voor uw optimalisatiedoel(en)?

BI-inventarisatie

BI-inventarisatie: we inventariseren en analyseren met u de bestaande rapportagemogelijkheden op basis van inzetbaarheid voor de verbeterprojecten.

Processen optimaliseren

E

Selectie project

Welk verbeterproject leent zich het beste voor uw optimalisatiedoelen, en dient als leidend voorbeeld voor vervolgprojecten?

E

Definiëren

Wat wordt van uw geselecteerde proces verwacht, en wat wordt hierbinnen als probleem ervaren?

E

Meten

Wat willen uw klanten uit dit proces krijgen, en hoe wordt dit gemeten?

E

Analyseren

Hoe presteert uw proces momenteel, en wat / hoe gaan we dit verbeteren?

E

Verbeteren

Aan de slag met de verbeteractiviteiten! Voorbereiden, testen en implementeren!

E

Controleren

Hebben we bereikt wat we beoogden? Hoe borgen we deze verandering en creëren we een cultuur die gericht is op continu verbeteren?

Siderian Cloud; technische aspecten

=

Proces informatiemodel

Beschrijft de termen, definities, relaties en algemene regels voor het vastleggen van informatie in uw proces(sen)

=

Knelpunten analyse

Vaststelling waar, welke en hoe vaak knelpunten optreden, met welke grondoorzaak en gevolgen

=

Nieuwe procesperformance

De procesprestaties na de verbeteractiviteiten

=

BPM(N) procesondersteuning

Grafische procesnotatie (dé standaard), begrijpelijk voor zowel (ICT-)technische als business gebruikers en daardoor snel te vertalen naar executeerbare software-procescomponenten

=

Data Governance implementatie

O.a. het vastleggen van je datadefinities, het data-eigenaarschap en datakwaliteit requirements

=

Data(kwaliteit)analyse

Analyse van de benodigde data op gebied van beschikbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, beheersbaarheid en bestuurbaarheid

=

BPM(N)-waardestroom

Het visuele proces inclusief (Lean) Value Stream Mapping componenten naast de standaard BPM(N) symbolen

=

Huidige procesperformance

De procesprestaties binnen de actuele situatie

 

 Spreekt onze integrale werkwijze u aan,
of bent u nieuwsgierig naar hoe Siderian Performance Management úw organisatie gaat optimaliseren?

 

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Telefoon: 085 130 1833

E-mail: info@siderian.com

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2021 Siderian B.V.


FOLLOW US